Výroční zprávu naleznete v příloze.

Mgr. Martin Straka, ředitel školy