logo EU a MŠMT

Poslední zářijový den proběhlo dopoledne u deváťáků v režii řešení otázky – Kam po škole?

Na besedu přijela pracovnice z poradenského pracoviště Úřadu práce v Rokycanech Mgr. Hana Čechurová.  Žaci se dozvěděli užitečné rady, včetně možnosti navštívit přímo našeho hosta na pracovišti v Rokycanech, či návštěvu PPP Rokycany a zrealizovat tam různé dotazníky k volbě povolání, které pomohou najít silné a slabé stránky každého jednotlivce.

Pro ty, co již vědí, kam po škole, bylo zdůrazňováno  využít různé akce, př. Dny otevřených dveří na samotných středních školách a učilištích.

Dne 7. října 2021  jsou rodiče pozváni na schůzku zaměřenou na volbu povolání. Tento čtvrtek v 16 hod zákonní zástupci 9.B  a v 16.30 hod  rodiče žáků 9.A  – schůzky budou v kmenových třídách žáků.

 Další akci, kterou mají deváťáci před sebou, je 11. listopadu 2021. V tento den se zúčastní 9.A  i 9.B  Dne otevřených dveří na SŠ Jeřabinová ul. V Rokycanech, a to během celého dopoledne.

Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy