Také v tomto roce probíhá v hodinách literatury na 2. stupni projektové vyučování s názvem „Stávám se čtenářem“, jehož cílem je seznámit žáky s klasickými i moderními díly české a světové literatury. Žáci se za pomoci rozmanitých metod a forem práce (ve skupinách, s interaktivní tabulí, v multimediální učebně aj…) učí rozebírat, interpretovat a hodnotit literární texty, současně v besedách o literárních dílech a jejich filmových adaptacích rozvíjejí své komunikační schopnosti. Kromě rozvoje čtenářských dovedností se žáci rovněž zdokonalují v umění orientovat se v textu a vyhledávat potřebné informace.
V průběhu projektů je využívána nejmodernější audiovizuální technika, čtení textů je prokládáno filmovými ukázkami a zvukovými nahrávkami. K dispozici je žákům moderně vybavená čítárna a školní knihovna. Vzhledem k dobrému vybavení školy audiovizuální technikou se dětem v rámci projektu i hodin literatury promítají DVD ukázky, s jejichž pomocí děti mohou srovnat původní literární dílo s jeho filmovou, příp. divadelní adaptací.
Konkrétně žáci 6. ročníku se věnovali Starým řeckým bájím od E. Petišky, sedmáci se zabývali tvorbou Jana Nerudy, osmáci srovnávali literární a filmovou podobu Drdovy „Němé barikády“  (DVD Vyšší princip) a deváťáci se seznámili s tvorbou Jaroslava Haška. Při rozboru jednotlivých ukázek se kladl důraz též na zařazení autora a jeho díla do historických souvislostí.

Mgr. Marcela Paulová