logo EU a MŠMT

Věc: Opatření obecné povahy vztahující se k volbám členů školské rady

Na základě znění opatření obecné povahy MŠMT ČR Č.J.: MSMT-40610/2020-1 ze dne 29.10. 2020 se funkční období členů školské rady zřízené při Základní škole Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany prodlužuje tak, že skončí  3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Do té doby, pokud to situace umožní, proběhnou řádné volby členů školské rady při Základní škole Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany.

                                                           Mgr. Martin Straka, ředitel školy