logo EU a MŠMT

V měsíci listopadu proběhly besedy s policií pro třídy 1.A, 2.A, 4.A, 6.B a pro dívky z osmých a devátých ročníků. 

Žákům prvního stupně přednášeli strážníci Obecní policie Strašice na téma "Osobní bezpečí - chování k cizím lidem a zvířatům, cesta do a ze školy, bezpečnost silničního provozu, linky tísňového volání, práce obecní a státní policie...." Cílem přednášek především bylo připomenout malým dětem zásady bezpečného pohybu mezi lidmi a po komunikacích.

Žáky druhého stupně již tradičně navštívila metodička prevence PČR Rokycany paní nprap. Hana Kroftová. Šesťáci absolvovali velmi poučné povídání a šikaně a kyberšikaně, dívky 8. a 9. ročníků se zúčastnily neméně poučné přednášky o osobním bezpečí a sebeobraně v případě napadení. Součástí přednášek byla poutavá prezentace spojená s případy z policejní praxe. Závěrem žáci obdrželi informační materiály a také zbyl čas na zvídavé dotazy. Přednášky budou pokračovat také pro zbývající ročníky naší školy.

Ing. Vladimír Pospíšil