logo EU a MŠMT

V úterý dne 20. listopadu se vydalo 48 žáků ze šestých a sedmé třídy na celodenní dějepisnou exkurzi. Cílem autobusové výpravy byl středověký hrad Loket a krásné lázeňské město Karlovy Vary.

Na hradě kromě prohlídky rozlehlých hradních prostor děti nejvíce zaujalo, jak byli lidé v dávných dobách trestáni a mučeni útrpným právem. V hradním sklepení se na toto téma nachází působivá expozice, kde jsou za zvukového doprovodu ztvárněny na figurínách různé formy středověkého mučení a věznění. V areálu hradu si dále děti prohlédly sbírku místního porcelánu, výstavy na různá témata (zbraně, náboženství, obrazy....), středověký sál a zrekonstruovanou obřadní síň. Děti také zaujala velká figurína panovníka Karla IV., který byl v raném dětství na hradě vězněn.  Pro utvoření představy blízkého okolí jsme všichni vystoupali na vysokou hradní věž, ze které jsme shlíželi na řeku Ohři a přilehlý Slavkovský les. V další části exkurze jsme se přesunuli do lázeňského města Karlových Varů. Nejprve jsme navštívili sklárnu MOSER, kde jsme zhlédli ukázky výroby proslulého křišťálového skla a pohlédli jsme si nádherné výrobky této světoznámé značky. Nad krásou luxusního křišťálu se všem tajil dech. Poté jsme se přesunuli na karlovarskou kolonádu s ochutnávkou minerálních léčivých pramenů. Děti měly možnost zakoupení suvenýrů, oplatek a dalších dobrot. Výlet se i přes studené a nevlídné počasí všem moc líbil, vrátili jsme se plni příjemných zážitků kolem šesté hodiny večer.

Mgr. Jitka Brejchová a  Mgr. Marcela Paulová