logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 15. listopadu zavítali opět po roce do naší školy čtvrťáci a páťáci z Dobříva a Cheznovic, aby se zúčastnili projektu "Budeme příští rok spolužáci". 

Během příjemně stráveného dopoledne se žáci ze Strašic, Dobříva a Cheznovic blíže poznávali při různých činnostech a hrách a našli si nové kamarády mezi dětmi, se kterými mnozí budou pokračovat ve vzdělávání na druhém stupni strašické školy. Přes 50 žáků bylo rozděleno do čtyř skupin a postupně se věnovali různým činnostem v jednotlivých dílnách: tělovýchovné (pan učitel J. Monhart), literárně dramatické (paní uč. M. Paulová), jazykové (paní uč. P. Hrazdilová) a výtvarné (paní uč. J. Brejchová). Učitelé si pro děti připravili program plný zábavy, spolupráce, tvořivosti a dobré nálady takovým způsobem, aby se děti při práci i zábavě hlouběji poznaly a navázaly mezi sebou přátelské vztahy. Všichni, učitelé i děti, si toto příjemné dopoledne náramně užili a při závěrečném hodnocení nešetřili chválou.

 
Mgr. M. Paulová