logo EU a MŠMT

V rámci programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů na škole zavítala opět po roce mezi naše žáky metodičla prevence PČR Rokycany paní nprap. Hana Kroftová. Tentokrát si připravila pro devátou třídu velmi poutavé povídání spojené s prezentací na téma "Základy právního vědomí a trestní odpovědnost mládeže".
Žáci si připomněli obecná pravidla slušného chování a seznámili se se základními pojmy v této oblasti, např. přestupek, trestný čin, protiprávní jednání, trestní zákoník atd... Žákům se dostalo vysvětlení o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem s použitím konkrétních příkladů z policejní a soudní praxe. Žáci byli rovněž poučeni o sankcích za protiprávní chování a o zodpovědnosti mladistvých za své počínání. Součástí besedy bylo rovněž poučení o šikaně a kyberšikaně a v závěru zbyl v diskusi čas na zvídavé dotazy. Beseda deváťáky velmi zaujala a rozšířila jejich právní obzory.
Ing. Vladimír Pospíšil