logo EU a MŠMT

V neděli dopoledne dne 28. října vyvrcholily v obci oslavy stého výročí vzniku ČSR vzpomínkovým aktem u pomníku padlých na strašické návsi.
 Zazněly projevy představitelů obce a kulturních institucí, za naši školu vystoupil pan ředitel Mgr. Martin Straka, který mmj. připomněl důležitost tohoto významného státního svátku v souvislosti se 115. výročím narození básníka, učitele a vlastence Karla Vokáče. Pásmo prózy a poezie z jeho díla přednesly přítomným dvě žákyně osmé třídy - Karolina Smolová a Eliška Krchovová. Pietní akt poté pokračoval kladením věnců a květin z rukou  představitelů obce, obecní policie a místních kulturních a vzdělávacích institucí. Pan ředitel školy Mgr. Martin Straka uctil též památku dcery Karla Vokáče - paní Věry Šmolíkové a poděkoval přítomnému panu Vlastimilu Šmolíkovi za vše, co oba tito dobří lidé vykonali pro naši školu a obec. Důstojné uctění vzniku republiky a památky obětí první světové války zakončila státní hymna.
M. Paulová