logo EU a MŠMT

Každý říjen si škola připomíná památku významné regionální osobnosti – učitele, básníka a vlastence Karla Vokáče, od jehož narození letos uplyne 115 let. Narodil se dne 28. října, tedy v den, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát.

Karel Vokáč za svého života vydal 12 knížek, básnických sbírek a próz. Po maturitě nastoupil své první učitelské místo v Těních, dále učil v Mýtě, Mirošově a od roku 1928 ve Strašicích, kde i režíroval ochotnické divadlo. Za 2. světové války se zapojil do několika skupin protifašistického odboje, za což byl zatčen, vězněn a dne 12. července 1944 ve 40 letech fašisty popraven. Od roku 1990 nese naše základní škola čestný název ZŠ Karla Vokáče Strašice.

V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou stupňů každoročně připomínají v hodinách výchovy k občanství, literatury a dějepisu či vlastivědy památku tohoto vzácného člověka. Vzpomínka patří také jeho dceři paní Věře Šmolíkové, jež rovněž celý svůj život zasvětila práci s dětmi jako učitelka i jako vedoucí skautského oddílu, který vedla se svým mužem Vlastimilem Šmolíkem.

Životní odkaz Karla Vokáče nás inspiruje i v dnešní době a mladým lidem je příkladem obětavého vlastenectví.

M. Paulová