logo EU a MŠMT

Vyhodnocení výtvarné soutěže ČSR tehdy…

      U příležitosti 100. výročí vzniku ČSR vyhlásila ZŠ Karla Vokáče Strašice výtvarnou soutěž „ČSR tehdy…“ pro školy okresu Rokycany. Výtvarná komise ve složení Mgr. Jana Audesová, Eva Rothová, Mgr. Naděžda Kahovcová a Mgr. Jitka Brejchová vybírala nejzdařilejší práce z celkového počtu 49. 

Sešlo se mnoho osobitých, originálně pojatých a velice zdařilých prací, které byly vytvořeny různými technikami (malba, kresba, koláž…). Často se např. objevoval portrét prezidenta  T.G. Masaryka a různé dobové výjevy z období první republiky.

     Odborná porota určila následující pořadí:

I.kategorie (1. - 3. třída)

 

  1. místo Aleš Jíra, 2.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

 Sára Vostatková, 3.B ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Vallery Šlechtová, 3.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  Marie Plešmídová, 2.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Tomáš Pešťák, 3.B ZŠ Karla Vokáče Strašice

Zvláštní cena za výtvarné zpracování: Sofie Elicarová, 2.A ZŠ Karla Vokáče Strašice a Daniela Procházková, 3.B ZŠ Karla Vokáče Strašice

 

II.kategorie (4. – 6. třída)

 

  1. místo Nikola Fialová, 6. A ZŠ Karla Vokáče Strašice

 Michal Lang, 6. A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Viktorie Simrová, 6. A ZŠ Karla Vokáče Strašice

František Čmolík, 6. A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Pavla Popelová, 6.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

 

     III. kategorie (7. – 9. třída)

           1. místo Veronika Titlová, 9.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

                         Pavlína Převrátilová, 8.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Adam Šalena, 9.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

 Kim Gaherová, 9.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

  1. místo Jonáš Behenský, Gymnázium Rokycany

 Lucie Kašparová, sekunda Gymnázium Rokycany

 Vanesa Müllerová, 7.A ZŠ Karla Vokáče Strašice

 

Zvláštní ocenění za použitou výtvarnou techniku: Zuzana Pavlíčková, kvarta Gymnázium Rokycany, Linda Černohouzová, kvarta Gymnázium Rokycany a Denisa Ciprová, 7.A ZŠ KarlaVokáče Strašice

     Všem zúčastněným velice děkuji za účast a pedagogům za odborné vedení. Výtvarné práce budou vystaveny do konce měsíce října u šaten 1. stupně ZŠ Karla Vokáče Strašice.

Mgr. Jitka Brejchová