logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 4. října navštívilo 31 žáků osmých tříd se svými třídními učiteli M. Paulovou a T. Koudelkou akci zaměřenou na volbu povolání s názvem "Den plný objevů a poznání". Akci pořádala SOŠ a SOU Hořovice, proběhla v areálu SOU Tlustice a zúčastnily se jí také další základní i střední školy.
Po příjezdu se žáci rozdělili do skupinek a v doprovodu studentů učiliště si prohlédli učebny a různě zaměřené dílny dle oborů činnosti. Mohli si vše prohlédnout a osahat, seznámit se s různými druhy nářadí a nástrojů a rovněž si mohli vyrobit jednoduché výrobky z plechu nebo drátu. Mistři odborného výcviku se svými žáky  předváděli dětem praktické ukázky různých činností (př. svařování, programování, obsluhu různých přístrojů atd...). Součástí prohlídky byly stánky s prezentacemi různých firem, kde si kromě informačních materiálů mohli zájemci ověřit, jaký o ně bude po absolvování školy zájem na trhu práce a co se v dané firmě vyrábí. Zajímavé byly rovněž nabídky stáží a brigád.  Pro návštěvníky byly v rozlehlých prostorách areálu SOU připraveny také různé soutěže o ceny a hry. Kromě zajímavých informací a zážitků si žáci na památku odnesli drobné upomínkové předměty. Pro naše osmáky, pro které bude volba povolání brzy aktuální téma, to bylo užitečně strávené dopoledne.
Mgr. M. Paulová