logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 20. září se uskutečnilo setkání  našich prvňáčků s panem strážníkem Petrem Kostem z Obecní policie Strašice, který žáky poučil o bezpečném pohybu chodců v silniční dopravě a osobním bezpečí, zvláště pak při cestě do školy a zpět domů.

Následně pak žáci své poznatky aplikovali v praxi. Vyzkoušeli si přecházení vozovky přes přechod pro chodce před školou a rovněž si vysvětlili význam dopravního značení s ohledem na potřeby malého školáka. Děti se rovněž seznámily s prací obecní policie a přemístily se v doprovodu třídní učitelky na dvůr OP Strašice. Tam si prohlédly policejní vozidlo, budovu obecní policie, kotec pro zatoulané psy a  závěrem obdržely reflexní pásku, s  jejíž důležitostí byly náležitě seznámeny. Dětem se povídání i návštěva prostor obecní policie velmi líbily, o čemž svědčilo množství zvídavých dotazů.

Mgr. Monika Kebrlová