logo EU a MŠMT

V pondělí dne 3. 9. 2018 proběhlo slavnostní přivítání našich nejmenších školáků – prvňáčků ve společenské místnosti školy za účasti pana starosty obce Strašice Jiřího Hahnera, pana ředitele školy Mgr. Martina Straky a třídní učitelky Mgr. Moniky Kebrlové. Úvodem žáci 2. stupně pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Hrazdilové potěšili přítomné pěkným hudebním vystoupením, poté proběhlo přivítání žáčků spojené s předáním drobných dárečků. Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do první třídy 27 žáků. Ještě jednou přejeme všem dětem úspěšný start do 1.třídy. 

Mgr. Monika Kebrlová