logo EU a MŠMT

V květnu a červnu jsme na škole uvítali naše budoucí prvňáčky v doprovodu pí učitelek MŠ Strašice. V několika domluvených termínech byl pro předškoláky připraven projekt s názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Děti se zapojily do jednotlivých dílniček – jazykové, matematické, tvořivé, tělovýchovné a do oddělení  školní družiny.

Seznámily se zábavnou formou s matematikou, českým jazykem, zaskotačily si v tělocvičně, vytvořily malé umělecké dílko a zahrály si ve školní družině. Hlavním cílem daného projektu byla snadnější adaptace našich budoucích prvňáčků.... a především zvědavost poznat „velkou, opravdickou školu“. Na závěr projektu byli dne 14. června pozváni rodiče za účelem informování o potřebných pomůckách do 1. třídy.  

Mgr. Monika Kebrlová