logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 14. června navštívila naši školu opět knihovnice dětského oddělení Městské knihovny v Rokycanech paní Jana Frühaufová, tentokráte se celé dopoledne věnovala našim prvňáčkům. Touto návštěvou v rámci projektu "Knížka pro prvňáčka" (10. ročník) byla ve školním roce završena pravidelná spolupráce školy s knihovnou.

 Žáci se v pěkných prostorách školní čítárny věnovali různým naučným i zábavným literárně dramatickým činnostem. První hodinu si prohlíželi učebnice a slabikáře našich předků a srovnávali je se svými, pak se věnovali práci s různými literárními texty pro děti a také si vyzkoušeli písmo pro slepce, které se rozeznává pomocí hmatu. Děti se vžily do pocitů slepých lidí i za pomoci hry, kdy se zavázanýma očima a jen podle hmatu rozeznávaly, jaký předmt drží v ruce. Poté se děti ve skupinkách věnovaly luštění různých jazykových kvízů, křížovek a hádanek. Pestrý a velmi pěkně připravený program zakončila paní knihovnice předáním dětské knihy každému žákovi - kniha s názvem "Bráchova bota" od spisovatelky Evelíny Koubové děti velmi potěšila. Spolupráce školy s rokycanskou knihovnou, jejímž hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o četbu a rozvíjet jejich čtenářské a komunikační  dovednosti, bude probíhat i v příštím školním roce.

Mgr. Marcela Paulová