logo EU a MŠMT

 V pondělí dne 11. června se žáci 6.A  zúčastnili první části “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů, který pro žáky šestého ročníku každoročně připravuje školní metodik prevence ve spolupráci s paní Bc. Petrou Veselou, pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Rokycanech.

     Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Letošní šesťáky vzdělávali vyškolení dobrovolníci z 8.A a 9.A v tomto složení: Kateřina Valečková,  Kateřina Horčicová, Kateřina Urxová, Adriana Belušková, Tereza Sklenářová a Aneta Lopatová. Peeři dohlíželi na žáky rozdělené do  šesti skupinek (Jablkojedi, Okurky, Banány, Jahůdky, Šťastlivci a Ovocná četa), které se měly vypořádat s tématem “Zdravý životní styl.” Vše usměrňovala paní Bc. Petra Veselá. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině

Ve středu dne 13. června proběhla druhá část programu, tentokrát byla tématem „Vzájemná spolupráce“. Jednotlivé skupiny si připomněly zásady správné spolupráce a komunikace, důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala kromě bodového ohodnocení rovněž rozbor kladů a záporů své práce. Tuto část programu řídil pan učitel Mgr. Jiří Monhart.

Celkově zvítězila skupina „Ovocná četa“ ve složení: L. Veverca, V. Válek, V. Časný a M. Musil.

        Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.             

Mgr. Jiří Monhart