logo EU a MŠMT

Den otevřených dveří

V pátek dne 4. května proběhl na škole tradiční Den otevřených dveří. Od osmi do deseti hodin se mohli rodinní příslušníci i široká veřejnost přijít podívat do hodin a také si mohli prohlédnout budovu školy. Tato akce jako vždy setkala s velkým zájmem, především na prvním stupni.

Dopravní hřiště

Žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili dne 11. a 14. května každoročního dopravního výcviku na hřišti autoškoly v Rokycanech. Absolvovali teoretickou část výuky (pravidla dopravního provozu, testy, modelové situace atd....) a po ní i praktickou část, jízdu na dopravním hřišti na kolech nebo koloběžkách.

 Své dovednosti předvedli v praxi pod pozorným dohledem pracovníků autoškoly, kteří jejich výkony hodnotili a rozebírali případné prohřešky.

Beseda s PČR ve druhých třídách
 
Ve středu dne 16. května absolvovali druháci besedu s paní policistkou nprap. Hanou Kroftovou z PČR Rokycany, metodičkou prevence kriminality. Za pomoci poutavé prezentace povídala dětem o práci policie, o slušném chování, osobním bezpečí při styku s neznámými lidmi a také o zásadách bezpečí při práci s internetem. Připomenuta byla rovněž pravidla silničního provozu a základní zásady bezpečnosti v dopravním provozu. Děti poslouchaly s velkým zaujetím a měly spoustu zvídavých dotazů. Na závěr každý obdržel pexeso s dopravními značkami. Tato beseda byla v rámci školního programu prevence kriminality poslední v tomto školním roce. Besedami prošly v obou pololetích školního roku postupně všechny ročníky školy, náplň byla přizpůsobena věku žáků a problémům jednotlivých tříd. Děkujeme Policii ČR za vzornou spolupráci s naší školou!
 
Mgr. Alžběta Kapolková