logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 3. května proběhla u prvňáčků v hodině prvouky beseda s paní policistkou nprap. H. Kroftovou, metodičkou prevence okresu Rokycany. Paní policistka seznámila děti s prací obecní i státní policie a zopakovala s nimi zásady bezpečnosti při styku s cizími osobami a zvířaty, dále zásady bezpečnosti silničního provozu a obecná pravidla slušného chování ve škole i mimo ni. Děti byly z jejího povídání nadšené, aktivně spolupracovaly a měly spoustu zvídavých dotazů.

M. Paulová