logo EU a MŠMT

Dne 8. března vystoupila děvčata ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Evy Buchové v restauraci Na poště na setkání invalidních důchodců s pásmem básniček a tanečků na téma ,,Polámal se mraveneček.“ Dětem se vystoupení povedlo na jedničku a odměnou jim bylo sladké překvapení. Pro velký úspěch se vystoupení konalo ještě jednou, a to dne 28.3. na setkání místních zahrádkářů ve Společenském domě.  

Eva Buchová