logo EU a MŠMT

     Ve středu 11. dubna navštívila žáky prvního stupně knihovnice z Městské knihovny Rokycany paní Jana Frühaufová, aby pobesedovala s našimi žáčky nad zajímavými dětskými knihami. Projekt proběhl v moderně zařízené školní čítárně, kde se děti mohly pohodlně usadit na koberci a věnovat se různým čtenářským a zážitkovým aktivitám.

     Celá vyučovací jednotka nutila žáky k aktivitě. Paní knihovnice provedla děti světem říkanek, veršovaných pohádek i dobrodružných příběhů. Říkadla doprovázená rytmickým pohybem mají děti odmalička rády a také se ihned k recitaci s pohybem přidaly. Ochotně spolupracovaly i při řešení rébusů a jiných hádanek. V hodině zazněla spousta poutavě přečtených úryvků z dětských knih, např. D. Mrázová : “Haló, Jácíčku!” Pomocí příběhu si žáci obohatili slovní zásobu a objasnili si významy slov jim do té doby cizích. Páťáci si vyslechli povídání o dětství, tvorbě a životě J. a K. Čapka a seznámili se s jejich tvorbou pro děti. Projekt dětem přiblížil četbu tvůrčím a hravým způsobem, což se u malých čtenářů setkalo s velkým ohlasem.

 Mgr. Zuzana Andrlíková