logo EU a MŠMT

Ve čtrvrtek dne 12. dubna proběhla ve 3. a 4. třídě beseda s PČR. Tentokráte paní nprap. Hana Kroftová, policistka a preventistka oddělení PČR Rokycany, poučila děti o slušném chování, mezilidských vztazích a šikaně. Také byly připomenuty zásady bezpečnosti dopravního provozu a čísla tísňového volání. 

Pozornost byla věnována rovněž problematice šikany a kyberšikany. Jako vždy byla přednáška doprovázena poutavou prezentací a zajímavými příklady z policejní praxe. Podobná přednáška čeká v měsíci květnu ještě naše druháčky a prvňáčky, čímž bude plán preventivního působení pro tento školní rok splněn.

 
Mgr. Alžběta Kapolková