logo EU a MŠMT

Začátkem dubna proběhlo na rokycanské radnici slavnostní vyhlášení již 14. ročníku výtvarné soutěže "Hasiči tak, jak je vidím já".

Vítěze osobně ocenil starosta Rokycan pan Václav Kočí spolu se zástupci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.Práce dětí jsou k vidění ve vestibulu rokycanské radnice do 9. dubna. Strašičtí žáci si každoročně v této soutěži vedou skvěle a v početné konkurenci více jak 150 prací se každoročně umisťují na předních místech. I v tomto roce naši žáci získali nejvyšší ocenění ve všech kategoriích - v první kategorii  zvítězila Tereza Stryalová ze 2.B, ve druhé kategorii Michal Lang z 5.A a ve třetí kategorii Adam Šalena z 8.A. Také ostatní žáci si vedli úspěšně. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Naděžda Kahovcová