logo EU a MŠMT

V úterý 27. února proběhlo v rokycanském gymnáziu okresní kolo v olympiádě z anglického jazyka. V mladší i starší kategorii jsme měli dva zástupce z naší školy.

Soutěžící musejí prokázat své znalosti a dovednosti nejprve v poslechovém testu, po kterém vzápětí následuje test, kde se projeví jejich schopnost porozumět psanému testu a zároveň se ukáže, jak dovedou používat anglickou gramatiku. Po těchto testech postupuje do dalšího kola deset nejlepších soutěžících.

V druhé části musí holky a kluci předvést, jak dokážou komunikovat v anglickém jazyce, čeká je desetiminutový dialog s porotou, která hodnotí jejich jazykovou pohotovost, plynulost, reakce na dané otázky a zároveň úroveň jejich slovní zásoby a gramatické správnosti při rozhovoru. Všichni naši čtyři zástupci se do užšího kola probojovali.

Nejlépe se dařilo Julii Horčicové z 9.A, která se v konkurenci 16 soutěžících umístila na krásném 2. místě ve starší kategorii (8. a 9. tříd). Ve stejné kategorii byl úspěšný i Jindra Veselý z 8.A, který obsadil velmi pěkné 4. místo. V mladší kategorii (6. a 7. tříd) se na medailové pozice dostala Pavlína Převrátilová ze 7.A, která obsadila hezké 3. místo. Další zástupkyně ze 7.A  Adriana Málková nás rovněž potěšila 6.místem.

Všem našim žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavla Hrazdilová