Ve dnech 20. a 21. února proběhly v obou sedmých třídách besedy s PČR Rokycany na téma "Drogy". Stejnou, jen do větší hloubky provedenou problematikou se o den později zabývali také žáci 9.A.

 Do tříd opět zavítala paní nprap. Hana Kroftová, která si připravila velmi poutavou a poučnou prezentaci o dělení drog a jejich zhoubných účincích na lidský organismus. Děti se seznámily s různými pojmy z oblasti trestního práva v této problematice, byly poučeny o vzniku závislosti, formách toxikomanie a také o nezákonnosti přechovávání drog. Děti si zopakovaly nejčastěji rozšířené drogy (marihuana, LSD, pervitin atd...) i to, jak se správně zachovat, pokud by jim někdo drogu nabídl. Prostor zbyl i pro dotazy žáků, kteří velmi pozorně naslouchali příběhům z policejní praxe.

 
Mgr. Naděžda Kahovcová