logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 15. února proběhla v rámci celorepublikového projektu Fotbalové asociace ČR „Škola v pohybu“ v tělocvičně naší školy ukázková hodina TV. 

Hodinu s žáky atletického kroužku 1. stupně vedl krajský trenér mládeže pan Pavel Hudeček, který si pro děti připravil zábavnou a akční hodinu plnou pohybu, zaměřenou na všeobecný pohybový rozvoj a nové pohybové aktivity s různým sportovním náčiním. Hodině přihlíželi učitelé TV obou stupňů. Kromě všeobecné pohybové přípravy byl také kladen důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci dětí při hře. Na dětech byla vidět radost z pohybu a také učitelé získali novou inspiraci do hodin TV. A co je obzvláště cenné, škola obdržela dar v podobě různého sportovního vybavení (míče, přetahovací lano, rozlišováky, branky, kužele aj…). Škola tímto děkuje paní učitelce Mgr. Pavle Hrazdilové a panu trenérovi P. Hudečkovi za organizaci této úspěšné akce.