logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 15. února opět zavítala do školy v rámci prevence kriminality paní policistka PČR Rokycany nprp. Hana Kroftová, která si připravila pro naše šesťáky besedu o šikaně a mezilidských vztazích.

Povídání bylo doprovázeno velmi poutavou prezentací. Žáci si připomněli zásady slušného chování a nutnost utváření dobrých vztahů v kolektivu.

Prohloubili si své znalosti o formách, znacích a řešení šikany a mohli s paní policistkou také probrat své případné problémy. Rovněž jim byla připomenuta trestně právní rovina šikany. Žáci byli velmi aktivní a bez obav se zapojovali do diskuse, která je rovněž velmi obohatila.

Mgr. Marcela Paulová