logo EU a MŠMT

Ve středu dne 31. ledna obdrželi žáci obou stupňů vysvědčení a byla pro ně zorganizováno hudební vystoupení ve společenské místnosti školy. Za dětmi přijel pan hudebník Pavel Hrabě z Plzně s hudebním pořadem pod názvem Hudební nástroje od akustických k elektrickým.

Pan Hrabě přivezl s sebou malé hudební studio, které se skládalo z různých hudebních nástrojů - např. saxofon, klarinet, gospel, syntetizátory a moderní elektrické dotykové nástroje, z nichž jeden se ovládal pohyby paží kolem dvou antén. Klasické i moderní nástroje, pomocí nichž pan hudebník seznámil publikum s ukázkami různých hudebních žánrů, děti velmi zaujaly, a někteří odvážlivci si mohli vyzkoušet hraní na elektrické nástroje napodobující různé zvuky. Pan Hrabě dokázal zaujmout obecenstvo skvělou hudební improvizací a uměním namixovat hudbu do moderní a neotřelé podoby. Děti prvního stupně si mohly na závěr zazpívat různě zmodernizované klasické písničky. U všech dětí se toto zpestření hudební výchovy setkalo s velkým ohlasem. 

Mgr. Marcela Paulová