logo EU a MŠMT

V pátek dne 19. ledna navštívily obě páté třídy se sými třídními učiteli Mgr. J. Monhartem a Mgr. S. Kuťákovou dětské divadlo Alfa v Plzni, kde se hrálo představení s názvem “Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)”.

 Naučný a zároveň zábavný příběh o putování party plzeňských skautů do Českého středohoří děti zaujal take svým moderním zpracováním, výstupy herců byly prokládány videoprojekcí a podobnými oživujícími vstupy. Poutavá byla i hudba.

Děti sledovaly dobrodružné putování hlavních hrdinů na nejvyšší horu Českého středohoří, vyhaslou sopku Milešovku, jejímž komínem se parta skautů spustila až na samé její dno, přičemž se ocitla v hlubokém pravěku, kdy planetu ještě obývali nebepeční ještěři a rostly na ní veliké plavuně… Představení bylo inspirováno románem J. Verna “Cesta do středu Země” a take fantastickými animovanými filmy K. Zemana. Děti se obohatily o cenný kulturní zážitek a po celou dobu se chovaly velmi ukázněně.     

 Mgr. Jiří Monhart