logo EU a MŠMT

V rámci hodin přírodopisu, dějepisu a chemie navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníků ve dnech 4., 9., 10. a 12. ledna Muzeum Středních Brd ve Strašicích. Prohlídky muzea byly spojeny s přednáškou pana RNDr. Martina Langa na téma “Fauna a flóra CHKO Brdy a geologické zajímavosti Strašicka a okolí” a také s přednáškou pana Mgr. Tomáše Makaje na téma “ Zaniklá řemesla a Jak se žilo v Brdech.”

Děti doprovázeli učitelé Mgr. N. Kahovcová a Mgr. T. Koudelka. Žáci si vyslechli poutavý výklad o historii Brd i současné ochraně přírody, zhlédli zajímavé prezentace o přírodovědných i geologických zajímavostech CHKO cialis 5mg Brdy a mohli si rovněž osahat různé druhy nerostů a hornin. Pro děti se nejednalo o neznámé téma, neboť většina z nich Brdy dobře zná a také přednášky pracovníků muzea pro školu probíhají již několikátým rokem. Děkujeme tímto Muzeu Středních Brd za vzornou spolupráci se školou!            

   Mgr. Tomáš Koudelka