logo EU a MŠMT

V rámci hodin přírodopisu a chemie navštívili žáci 7. a 9. ročníků ve dnech 9., 10. a 12. ledna Muzeum Středních Brd ve Strašicích. Prohlídka muzea byla spojena s přednáškou pana RNDr. Martina Langa na téma “Fauna a flóra CHKO Brdy a geologické zajímavosti Strašicka a okolí”.

Pan přírodovědec M. Lang seznámil děti s rozdělením CHKO Brdy podle typu ochrany a ukázal jim fotografie  i originály nerostů a hornin, např. železité rudy, rumělku, acháty a baryty. Vykládal žákům o tom, kde a jak se v minulosti těžily, rovněž jim vysvětlil práci a zásady bezpečnosti ve štolách při dobývání nerostů. Ve vitrinách si deváťáci prohlédli různé nerosty a seznámili se s jejich užitím.

 Sedmáci zhlédli ve Společenském domě videoprezentaci o přírodě a zajímavostech Brd, zaujal je třeba výskyt vzácného listonoha, naleziště trilobitů či EVL na Padrťských rybnících. Výklad byl provázen četnými fotografiemi nejznámějších a nejkrásnějších míst v Brdech.Velmi zajímavý byl též výklad o kamenných polygonech z doby ledové na Toku. Žáci po celou dobu přednášky poslouchali velmi pozorně a prohloubili si své znalosti v přírodovědných oborech.                      

Mgr. Tomáš Koudelka