logo EU a MŠMT

V posledních školních dnech před zimními prázdninami probíhal ve všech třídách každoroční projekt "Vánoce - tradice a zvyky."

V adventním období si děti připomněly v různých vyučovacích hodinách vánoční zvyky a tradice a také se věnovaly  rukodělným činnostem - pečení cukroví, výrobě vánočních ozdob a dárků atd... Na Mikuláše připravili deváťáci ve složení Jan Peterek, Tomáš Kunc, Jakub Pilský a Václav Stupka pro své mladší spolužáky čertovskou nadílku. V hodinách hudební výchovy se zpívaly koledy, při výtvarných výchovách i pracovních činnostech se peklo cukroví a vyráběly dárky pod stromeček i na prodejní vánoční výstavu, která proběhla ve společenské místnosti školy ve dnech 13. a 14. prosince pod záštitou paní učitelky Mgr. Jitky Brejchové a která se setkala s velkým ohlasem veřejnosti.

Paní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová spolu s vybranými zpěváčky reprezentovala naši školu s pěknými koledami hned třikrát. Nejdříve dne 5. prosince při rozsvícení vánočního stromku v Dobřívě, dále dne 7. prosince při milém setkání se strašickými důchodci a poté dne 20. prosince u našeho tradičního živého Betlému před školou. Živý Betlém připravil pan učitel Ing. V. Pospíšil spolu s panem školníkem M. Sazimou a žáky sedmých tříd.V roli Marie vystupovala Klára Dolíhalová, v roli Josefa  opětovně Josef Hrách, v roli andělů Aneta Bárová a Karin Kračmárová, v roli králů Pavel StupkaPavel Harčarik a Dan Tomáš. Roli pasáčka dobře zvládl Michal Hochman. Po dlouhé době byl Betlém oživen zvířátky, která zapůjčila Klára Dospělová.

V této radostné atmosféře proběhl předposlední den před prázdninami čtvrtý ročník vánočního běhu do školních schodů, ve kterém zvítězilo družstvo osmáků ve složení Matouš Andrlík, Jan Dezort, Kateřina Valečková a Kateřina Urxová.  Skvěle si vedli i šesťáci. Páteční den byl věnován třídním besídkám, kdy si děti mezi sebou vyměnily dárky a popřály si krásné Vánoce a úspěšný Nový rok.