Ve středu dne 6. prosince proběhla pro žákyně 8. a 9. třídy přednáška o osobním bezpečí. Skvělou lektorkou byla opět paní nprap. Hana Kroftová z Policie ČR Rokycany. 

Žákyně si připomněly zásady osobního bezpečí při setkání  a komunikaci s cizími lidmi a byly poučeny o možnostech, jak předcházet případnému ohrožení ze strany neznámého člověka a jak se chovat v případě, kdy již k ohrožení či napadení dojde. Přednáška byla obohacena o prezentaci, příklady z policejní praxe a praktické rady z oblasti sebeobrany. Závěrem dívky obdržely malou pozornost - přívěsek ve tvaru vajíčka, který slouží coby alarm k odstrašení případného útočníka. Děvčata byla s touto preventivní akcí nadmíru spokojena.  

M. Paulová