V úterý dne 21. listopadu zavítali na strašickou radnici žáci šesté třídy, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností OÚ. 

Průvodcem a přednášejícím byl žákům pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce (zastupitelstvo, rada, OÚ, komise obce…).  Také je provedl budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy.

Žáci navštívili rovněž obřadní a zasedací síň obecního úřadu, kde si mohli prohlédnout vystavenou obecní kroniku, katastrální mapy obce, starostenský řetěz, znak obce a různé úřední dokumenty. V závěru setkání zbyl prostor pro dotazy žáků. Děti byly velmi pozorné a tato názorná výuka se jim líbila, za což patří panu starostovi obce velké poděkování!        

    Mgr. Marcela Paulová