logo EU a MŠMT

Ve dnech 2. a 3. října navštívili opět po roce naši třeťáci a čtvrťáci dopravní hřiště v Rokycanech, kde absolvovali výcvik v dopravních dovednostech a znalostech. 

S našimi dětmi jeli ještě žáci z dobřívské školy. Žáky doprovázely paní učitelky A. Kapolková, J. Matoušková a I. Mitterbachová. Dětí se ujali instruktoři dopravního výcviku pan Duchoň a paní Šůlová. Výcvik se opět skládal z teoretické části (znalost dopravních značek a předpisů, bezpečnost dopravního provozu) a z praktických dovedností (jízda na kole nebo koloběžce podle dopravních značek). Některým čtvrťákům se po úspěšných testech podařilo získat průkaz mladého cyklisty, ostatní budou mít další příležitost na jaře. 

Mgr. Alžběta Kapolková