logo EU a MŠMT

V pátek dne 6. října proběhly na prvním stupni dvě besedy s velitelem Obecní policie Strašice panem Ing. Lubošem Frajtem, který si připravil pro žáky třetí a čtvrté třídy povídání o zásadách osobního bezpečí ve styku s cizími lidmi a zvířaty. Děti si zopakovaly, že nemají cizím lidem sdělovat žádné své osobní údaje a ani s nimi nikam chodit. Také byly poučeny o možném  hrozícím nebezpečí na internetu od cizích osob. Děkujeme Obecní policii Strašice za zajímavou přednášku!

Mgr. Alžběta Kapolková