logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 5. října navštívila naši školu paní nprap. Hana Kroftová z PČR v Rokycanech z oddělení prevence kriminality, aby přednášela našim deváťákům o nebezpečí kyberšikany. Na podobné téma "Bezpečný internet" měla besedu dne 12. října také šestá třída.

Žáci zhlédli poutavou prezentaci a vyslechli si případy z policejní praxe, kdy měla kyberšikana vážné důsledky pro oběť i pachatele. Žáci si připomněli zásady bezpečného užívání internetu, nutnost dodržování pravidel v rodině i ve společnosti a také možnosti při řešení kyberšikany / kyberkriminality. Byla zejména zdůrazněna zásada chránit své osobní údaje a nikomu je nesdělovat a v případě problémů se obrátit na dospělou osobu, příp. policii. Profesionální podání děti velmi zaujalo, o čemž svědčily jejich zvídavé dotazy. Besedy na různá témata budou v průběhu celého školního roku probíhat postupně ve všech třídách naší školy.

Mgr. Marcela Paulová