logo EU a MŠMT

Dne 4.9. 2017 uvítali učitelé své svěřence ve třídách ZŠ K. Vokáče ve Strašicích v novém školním roce 2017/2018.Velkou událostí byl vstup do školy zvláště pro nejmladší školáky, jimž byla věnována největší pozornost. 

Prvňáčci se svými rodiči a blízkými se shromáždili ve společenské místnosti, kde byli uvítáni krátkým pěveckým vystoupením nyní již svých starších spolužáků. Paní ředitelka Mgr. Eva Válková popřála dětem hodně úspěchů v následujících letech strávených v základní škole. K přání se též připojili zástupci Obecního úřadu ve Strašicích pan Mgr. Tomáš Svoboda a paní Ing. Zdeňka Lazebníková, kteří předali dětem malou pozornost. Paní třídní učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková si pak odvedla dychtivé prvňáčky do jejich třídy, ve které na ně čekalo malé překvapení  a kde společně stráví svůj první důležitý rok školní docházky.

 

Přejeme dětem ještě jednou hodně úspěchů a nadšení pro učení!!!