Dne 12.9. a 15.9. 2017 se uskutečnilo setkání  našich prvňáčků a druháčků s obecním policistou. Pan strážník Petr Kost žáky poučil  o bezpečném pohybu chodců v silniční dopravě a osobním bezpečí, zvláště pak při cestě do školy a zpět domů. 

 Následně pak žáci své poznatky aplikovali v praxi. Vyzkoušeli si přecházení vozovky přes přechod pro chodce před školou a rovněž si vysvětlili význam dopravního značení s ohledem na potřeby malého školáka. Druháčci si dále popovídali o povinné výbavě kola a bezpečné jízdě na něm, pan strážník jim vzorově vybavené kolo předvedl. Děti se sznámily rovněž s prací obecní policie. Na závěr si žáci prohlédli policejní vozidlo a obdrželi reflexní pásku, s  jejíž důležitostí byli náležitě seznámeni. Dětem se besedy velmi líbily, o čemž svědčilo množství zvídavých dotazů. Děkujeme tímto Obecní policii strašice za vzornou spolupráci se školou!

Mgr. Z. Andrlíková,  Mgr. M. Kebrlová