logo EU a MŠMT

V pátek dne 2.6. se žáci 2. - 5. tříd prvního stupně a všichni žáci druhého stupně vydali se svými učiteli na tělovýchovnou vycházku, aby společně oslavili Den dětí.

Dopolední program připravili pro děti prvního stupně žáci 5.A se svou třídní učitelkou. Pro mladší spolužáky vyznačili páťáci trasu, na níž schovali několik obálek se zajímavými otázkami. V lese pak nachystali táborák a vytvořili pět stanovišť, na kterých jednotlivá družstva získávala body za plnění úkolů z přírodovědy, zdravovědy, ze znalosti dopravních značek a také z tělesné zdatnosti. Nakonec si všichni u ohně pochutnali na špekáčcích a čekali na vyhodnocení soutěže. Vítězná družstva z jednotlivých tříd si převzala pěkné dárečky.

Žáci druhého stupně podnikli se svými učiteli turistický pochod v okolí Strašic, během něhož hráli různé hry a také se věnovali topografii a orientaci v terénu.

Nejenom díky cialis : generiques krásnému počasí se Den dětí vydařil.

 Mgr. Julie Matoušková