logo EU a MŠMT

V průběhu měsíce června probíhá na 1. stupni projekt s názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Projekt je určen dětem předškolního věku, které se v září stanou školáky. 

Napomáhá jim k úspěšné adaptaci na školní prostředí, děti se seznamují s here vyučujícími 1. stupně a způsobem školní výuky. V rámci projektu probíhá pět vyučovacích hodin – dílniček, zaměřených matematicky, tělovýchovně, pracovně, výtvarně a jazykově. Jednu hodinu pak žáci navštíví i školní družinu. Na závěr 22.6. proběhne informativní schůzka pro rodiče.

p.uč. Andrlíková