logo EU a MŠMT

Návštěva Nového divadla v Plzni

Ve středu dne 24. května navštívili zájemci z řad žáků 6. – 9. třídy Nové divadlo v Plzni, které je scénou divadla J. K. Tyla, aby zhlédli balet Oliver Twist. Slavné románové dílo Charlese Dickense z 19. století do taneční podoby převedl sólista Richard Ševčík, který se ujal režie a choreografie.

Dramatický příběh sirotka Olivera Twista, jenž se po útěku z chudobince nevědomky stane členem zločinecké bandy, zpracovala do libreta Ševčíkova manželka Kateřina, rovněž členka baletního souboru divadla. Dickens do svých románů vepsal svou vlastní zkušenost. V dětství žil v bídě, jeho otec byl úředník a po přestěhování do Londýna se ocitl ve vězení pro dlužníky. Dickens si musel sám vydělávat na živobytí a už jako desetiletý chlapec pracoval v továrně na leštidla na boty. Stejně tak i hrdina jeho románu Oliver Twist prožívá krušné chvilky, když se protlouká životem v londýnských ulicích. Oliverův další osud určuje řada lidí, s nimiž se setkává. V sirotčinci trpí drsným přístupem pana Bumbla, pak se dostává do učení k majiteli pohřebního ústavu Sowerberrymu, odkud utíká a dostává se do bandy mladých pobertů, kterým velí starý, protřelý Žid Fagin. Do Oliverova života postupně zasahuje mnoho postav: vůdce kapsářů Bill Sikes, jeho společnice Nancy, šlechetný a zámožný pan Brownlow, pan Grimwig či hodná paní Maylieová, která pečuje o Olivera poté, co je postřelen. Oliver se dostává po četných peripetiích do dobrých rukou a nakonec je adoptován manželi Brownlowými, u kterých dojde konečně klidu.

Moderní prostředí nové divadelní scény spolu s hudbou, dobovými kostýmy a zdařilou taneční adaptací  žáky oslovilo a představení v nich zanechalo hluboký umělecký dojem.

Mgr. Naděžda Kahovcová