Ve dnech 10. a 11. května navštívili žáci 3. - 5. třídy v doprovodu svých třídních učitelek dopravní hřiště v Rokycanech. Výcvik žáků v základních znalostech dopravního provozu probíhá vždy dvakrát ročně, na podzim a na jaře. Žáci se zdokonalují ve svých dovednostech jízdy na kole a ve znalostech pravidel dopravního provozu.

Na dopravním hřišti se žáků ujali zkušení instruktoři, kteří žákům osvěžili znalosti z poslední návštěvy a dohlíželi na jejich teoretické i praktické vzdělávání. V první části výuky žáci prošli teoretickou přípravou - poznávali dopravní značky, řešili modelové situace na křižovatkách a učili se být vzorným účastníkem dopravního provozu. Také zhlédli na toto téma výukové video.

Poté následovala praktická část, kdy děti musely své znalosti předvést v praxi při jízdě na kole nebo koloběžce. Žáci si museli poradit se semafory, křižovatkami, přechody pro chodce a různými druhy značek. Naši žáci si celkově počínali zdatně jak při jízdě, tak i ve vyplňování dopravních testů, a některým se podařilo získat průkaz Mladého cyklisty. 

Mgr. Alžběta Kapolková