logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 11. května děti ze školní družiny přednesly pro strašické důchodce pásmo básniček, písniček a hry na flétnu. Vystoupení se konalo v restauraci Berten. Poděkování patří  Barunce Abrhámové, Karolínce Tomáškové, Nelince Praxové, Barunce Stryalové, Markétce Štokrové, Adamovi Dospělovi a Honzíkovi Šánovi

Vystoupení se jim povedlo na výbornou, děti dostaly od pana Františka Kubů sladkou odměnu. Vystoupení s dětmi nacvičila paní vychovatelka školní družiny Eva Buchová, která za vystoupení obdržela poděkování v podobě květiny.

O den později, v pátek dne 12. května, proběhl na celé škole první a druhou vyučovací hodinu Den oteřených dveří. Rodiče, rodinní příslušníci, bývalí žáci a další zájemci z řad veřejnosti se mohli zúčastnit výuky a prohlédnout si školu. Na prvním stupni byl ve výuce připomenut blížící se Den matek, přítomné maminky si od svých dětí odnesly krásná přáníčka a drobné dárečky, které děti vyráběly v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. V hodinách českého jazyka děti přednesly maminkám hezké básničky. Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmem a kladným ohlasem veřejnosti.

Paní učitelky 1. stupně a paní družinářka Eva Buchová