logo EU a MŠMT

     Ve čtvrtek dne 4. května prošli žáci sedmé třídy druhou částí Peer programu, která byla zaměřena na problematiku kyberšikany.

Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je např. internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí.

     Programem žáky opět doprovázela pracovnice PPP Rokycany Bc. Petra Veselá, které pomáhala čtveřice proškolených peerů z osmé třídy ve složení Jan Peterek, Zuzana Lexová, Adriana Belušková a Tereza Sklenářová. Po úvodním seznámení s problematikou (příčiny, formy a důsledky kyberšikany) se žáci rozdělili do skupinek a přiřazovali za pomoci peerů k sobě správné pojmy a jejich výklad. Následující hodinu každá skupina obhajovala výsledky své práce. Nejlépe si vedla skupina Zemáků ve složení: Dominik Černý, Jan Dezort, Josef Štochl, Vladimír Dvořák a Michal Šiman.

     Žáci si kromě rozvoje sociálních a komunikačních dovedností  také zopakovali zásady bezpečné práce s internetem. Děti pracovaly aktivně a s velkým zaujetím, za což jim patří pochvala.            

Ing. Vladimír Pospíšil