V pátek dne 21. dubna měli žáci 1.A a 1.B besedu o zdravé výživě s názvem "Zdravá pětka" s výživovou poradkyní paní Veronikou Kopřivovou.

Děti byly rozděleny do pěti skupin a soutěžily o žetonky. Ve skupinách vytvářely se zeleniny pomocí vykrajovátek obrázek, který potom snědly. Zábavnou formou si zopakovaly znalosti o ovoci a zelenině, o zdravých a nezdravých potravinách a nápojích. Naučily se také písničku o mrkvičce, při které si zatančily. Beseda byla velmi poučná a všem se moc líbila. Do konce měsíce dubna postupně projdou tímto dvouhodinovým programem všechny třídy školy.
 
Mgr. Irena Mitterbachová