Již tradičně pořádala strašická škola i letos, tentokrát ve čtvrtek dne 20. dubna, setkání žáků páté třídy se čtvrťáky a páťáky z Dobříva a Cheznovic. Děti se zúčastnily dopolední akce „Budeme příští rok spolužáci“. Tento projekt pomáhá klukům a děvčatům blíže se seznámit, navázat nová přátelství a hlavně představuje malým zájemcům o vzdělávání ve Strašicích prostředí školy i metody zajímavé výuky.

     Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Literární pracovní dílnu vedla paní uč. J. Matoušková, dílnu rukodělnou paní uč. V. Benešová z Dobříva, s cizími jazyky seznámila paní uč. P. Hrazdilová a tělovýchovnou dílnou provázel pan uč. V. Pospíšil. Žáky zaujaly zábavné formy projektu, nejrůznější hry, soutěže, kvízy, výroba jarní dekorace i sportovní zápasy.

     V průběhu dne si děti stihly i společně popovídat, někteří si našli i nové kamarády. Projekt se všem líbil a žáci si pochvalovali aktivity ve všech čtyřech dílnách. Určitě se již těší, až se příští školní rok stanou spolužáky.

 Mgr. Julie Matoušková