logo EU a MŠMT

V úterý dne 18. dubna se žáci 2.A, 6.A a 6.B zúčastnili druhé části preventivně výukového program s názvem „Hasík“, který proběhl tentokráte v čítárně školy. Žákům opět přednášeli dva lektoři z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Rokycany - por. Mgr. Pavel Beránek a paní kpt. Olga Loukotová.

Profesionální hasiči dětem i tentokráte předávali informace a důležité zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předejít katastrofám, nebo případně ukáží, jak nastávající situaci řešit a zachránit sebe či ostatní. Děti se dověděly mnoho dalších navazujících informací např. o správném postupu při užívání tísňové linky, o rozdělení a užívání jednotlivých hasicích přístrojů, o prevenci a příčinách požárů a co dělat v případě jeho vypuknutí.

Nově bylo začleněno téma o chování při mimořádných událostech, kterými jsou například vypuknutí požáru v budově nebo evakuace budovy. Dětem byla zdůrazněna potřeba zachovat klidnou hlavu, držet se pohromadě a dbát pokynů dospělých. Na konci úspěšného programu proběhla diskuse, žáci měli mnoho zajímavých dotazů. Oba přednášející pochválili zájem a kázeň našich dětí a pozvali je na prohlídku pracoviště HZS Rokycany, což jistě třídy se svými učiteli rády využijí.

Mgr. Marcela Paulová