logo EU a MŠMT

Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy druhého stupně ve výtvarné soutěži "Na křídlech snů a fantazie", pořádané Knihovnou města Rokycany. Žáci vytvořili za pomocí různých výtvarných technik soutěžní práce pod vedením paní učitelek výtvarné výchovy Mgr. N. Kahovcové a Mgr. J. Brejchové. Odborná porota udělila první místo Petru Šalenovi z 9.A, druhé místo Julii Horčicové z 8.A a třetí místo Lucii Müllerové z 9.A společně s Alenou Voříškovou z 8.A. Zvláštní cenu poroty obdržely Jana Sládková z 9.A, Kim Gaherová ze 7.A a Kateřina Valečková ze 7.A. Diplomy a ceny dětem předal v obřadní síni rokycanské radnice místostarosta Rokycan pan Ing. Tomáš Rada.

Fotografie  vítězných prací jsou ve Fotogalerii školy 2016/2017 ve složce 2. stupeň.