logo EU a MŠMT

V úterý dne 28. února zavítali na naši školu manželé Katka a Stanislav Juríkovi, aby seznámili žáky druhého stupně s ekologickou akcí "Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme Strašice!"

Paní Kateřina si pro děti nejprve připravila zajímavou prezentaci o odpadech, jejich třídění a recyklaci a poté seznámila děti s konáním úklidové akce ve Strašicích. Jde již o čtvrtý ročník celostátní aktivity s názvem "Ukliďme svět - Ukliďme Česko!", kterou zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR a jíž se mohou historicky podruhé zúčastnit také obyvatelé Strašic.
 
Žáci obdrželi pozvánku s termínem konání akce a na závěr vyplnili dotazník znalostí o tom, co si z přednášky zapamatovali. Vítěz dostal sladkou odměnu. Zájem dětí o praktickou ochranu životního prostředí byl značný, některé děti se dokonce zúčastnily loňského úklidu nepořádku a černých skládek v obci.
Pro zájemce souhrnné informace:
Registrace účastníků  je z důvodu nákupu úklidových pomůcek nutná předem na webových stránkách www.katkajurikova.cz, sraz je v sobotu dne 8. dubna v 9:00 hodin před Obecním úřadem ve Strašicích. Děti, jejich rodiče a další zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně vítání!
 
Mgr. Marcela Paulová